Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje robe u predmetni carinski postupak i obavljanje odobrene radnje (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako za podnesenu carinsku deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smještaj ili ulaznu skraćenu deklaraciju ili izlaznu skraćenu deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz ili za podnesenu obavijest o ponovnom izvozu ili zahtjev za odobrenje ili zahtjev za neku drugu odluku, ako je to potrebno, ne ispuni obvezu koja se odnosi na stavljanje dotične robe u predmetni carinski postupak ili na obavljanje odobrene radnje sukladno čl. 15. st. 2.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: