Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje tekućih naftnih goriva na domaće tržište (standardi kakvoće tekućih naftnih goriva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavi na domaće tržište tekuće naftno gorivo za koje nije osigurana Izjava o sukladnosti sukladno čl. 19a. Uredbe o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva.
U čl. 19a. Uredbe navodi se:
"Zabranjuje se stavljanje tekućih naftnih goriva na domaće tržište za koje nije osigurana Izjava o sukladnosti."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!