Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje u promet drvnih proizvoda u skladu sa sustavom dužne pažnje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako, kod stavljanja u promet drva i proizvoda od drva u Europsku uniju, ne postupi u skladu sa sustavom dužne pažnje utvrđenim u čl. 6. Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva.

U čl. 6. Uredbe (EZ) br. 2173/2005 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!