Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje u uporabu automata za zabavne igre bez propisane nadzorne naljepnice (jed. lok. i pod. samouprave)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja stavi u uporabu automat za zabavne igre bez nadzorne naljepnice s propisanim podacima koje je izdalo nadležno porezno tijelo, protivno čl. 27. st. 7. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U čl. 27. st. 7. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!