Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Štićenje poslovne tajne (detektivski poslovi)

Novčanom kaznom od 2500 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj privatni detektiv ako u štićenju poslovne tajne ne poduzima mjere i postupke propisane zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisima sukladno čl. 12. st. 2. Pravilnika o obavljanju detektivskih poslova.
U čl. 12. st. 2.  Pravilnika navodi se:
"U štićenju poslovne tajne privatni detektiv dužan je poduzimati mjere i postupke propisane zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisom."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: