Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu (faktoring)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu koje prelazi ili padne ispod granice od 20 %, 30 % ili 50 %, a o tome ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom čl. 30. st. 3. Zakona o faktoringu.

U čl. 30. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: