Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stopa poreza na dodanu vrijednost

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne obračuna PDV po propisanoj stopi sukladno čl. 37. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 37. Zakona navodi se:

"PDV se obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, PDV se obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka obveze obračuna PDV-a:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!