Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stope poreza na dodanu vrijednost

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne obračuna PDV po propisanoj stopi sukladno čl. 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 38. Zakona navodi se:

"PDV se obračunava i plaća po stopi 25%.

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste kruha,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!