Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Strateške karte buke

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obveznik izrade strateške karte buke i akcijskog plana za zaštitu od buke ako u propisanom roku ne izradi stratešku kartu buke i podatke korištene za izradu strateške karte buke ne dostavi Ministarstvu sukladno čl. 7. st. 1. t. 1. i st.10. Zakona o zaštiti od buke.
U čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona navodi se:
"Naseljena područja koja imaju više od 100.000 stanovnika obvezna su:
1. izraditi strateške karte buke."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: