Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (zdravstvena zaštita)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako onemogući zdravstvenom radniku stručno usavršavanje protivno čl. 138. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U čl. 138. st. 1. Zakona navodi se:

"Zdravstveni radnici imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati radi održavanja i unapređivanja kvalitete zdravstvene zaštite."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: