Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sudjelovanje u postupcima rješavanja spora i suradnja s Agencijom (elektroničke komunikacije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u svojstvu operatora javnih komunikacijskih usluga pokrene postupak prisilne naplate ili ustupi osporenu tražbinu za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom, ili ne surađuje s Agencijom u svrhu rješavanja sporova u skladu s čl. 51. st. 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
U čl. 51. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: