Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sudjelovanje u postupku nadzora (predstečajna nagodba)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta nadzora ako odbije sudjelovati u postupku financijskog nadzora ili odbije postupiti po zahtjevu inspektora kojim se traži na uvid dokumentacija, sukladno čl. 86.a st. 6. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

U čl. 86.a st. 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: