Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s ribarskim plovilima za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom u iznosu kaznit će se za prekršaj osoba ako prekrcava ulov na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaganjem takvim plovilima ili opskrbljivanje takvih plovila u skladu s čl. 42. st. 1. t. (a) i čl. 3. st.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: