Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost Agencije za izgradnju i postavljanje zrakoplovnih prepreka (zračni promet)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator aerodroma ili druga osoba ako ne pribavi prethodnu suglasnost Agencije za izgradnju i postavljanje zrakoplovnih prepreka izvan područja aerodroma koje prelaze propisanu visinu sukladno čl. 78. st. 2.  Zakon o zračnom prometu.

U čl. 78. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: