Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost članova nadzornog odbrora kreditne institucije za sklapanje pravnog posla

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj član nadzornog odbora kreditne institucije ako je dao prethodnu suglasnost za sklapanje pravnog posla s osobom u posebnom odnosu koji je povoljniji od uobičajenih uvjeta kreditne institucije i kojim je ukupna izloženost prema osobi u posebnom odnosu koja prelazi 50.000,00 kuna, što je protivno odredbama čl. 146.a Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 146.a Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: