Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako protivno čl. 46. st. 1. Zakona o kreditnim institucijama izabere ili imenuje člana nadzornog odbora bez prethodne suglasnosti.

U čl. 46. st. 1. Zakona navodi se:

''Članom nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana, odnosno imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.''

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: