Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za izgradnju izravnog voda (električna energija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je elektroenergetski subjekt ako pristupi izgradnji izravnog voda bez prethodne suglasnosti Agencije suprotno čl. 27. Zakona o tržištu električne energije.

U čl. 27. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: