Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za osnivanje napajajućeg AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako za osnivanje napajajućeg AIF-a ne dobije suglasnost Agencije u skladu s odredbom čl. 260. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 260. Zakona navodi se:

"Za osnivanje napajajućeg AIF-a UAIF mora dobiti suglasnost Agencije.

Napajajući AIF nastaje osnivanjem novog napajajućeg AIF-a ili preoblikovanjem postojećeg AIF-a u napajajući AIF.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!