Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za potporu (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ako suprotno čl. 43.l st. 1. Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona) da potporu bez prethodne suglasnost Agencije ili ako ne obavijesti o namjeri davanja potpore sukladno čl. 43.l st. 1. i 2. Zakona.  

U čl. 43.l st. 1., 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: