Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za prekogranični prijenos (prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provodi prvi prekogranični prijenos bez pisane suglasnosti sukladno čl. 5. Uredbe (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi.

U čl. 5. Uredbe (EZ) br. 1946/2003 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!