Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za prijenos poslova upravljanja AIF-om (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako preuzme poslove upravljanja AIF-om bez suglasnosti Agencije suprotno čl. 77. st. 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 77. st. 2. Zakona navodi se:

"Prije prijenosa poslova upravljanja AIF-om, UAIF preuzimatelj mora dobiti suglasnost Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!