Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suglasnost za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH u svrhu ostvarenja koncesije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u postupku pripremnih radnji ne obavijesti ovlašteno tijelo i tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom da će se koncesija u smislu čl. 11. st. 1. i 2. Zakona o koncesijama (dalje; Zakona) obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske suprotno čl. 11. st. 3. Zakona.
U čl. 11. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: