Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sukladnost poslovanja sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom ne osigura sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem Zakona o informiranju potrošača o hrani koji se odnose na njezinu djelatnost te ako nije provjerila jesu li ti zahtjevi ispunjeni, što je protivno čl. 8. st. 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!