Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sukob interesa (središnja ugovorna strana)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana ako ne propiše i ne primjenjuje odgovarajuće mjere i postupke za utvrđivanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa u skladu sa čl. 33. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje; Uredbe (EU) br. 648/2012).

U čl. 33. Uredbe (EU) br. 648/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!