Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Suradnja s nadležnim tijelima (higijena i mikrobiološki kriteriji za hranu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako  ne surađuje s nadležnim tijelima iz čl. 3. st. 1. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu prema čl. 6. st. 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. ravnja 2004. o higijeni hrane.

U čl. 6. st. 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!