Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sustav upravljanja rizicima (faktoring)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako ne upravlja rizicima u poslovanju sukladno odredbama čl. 64. st. 2. i 3. Zakona o faktoringu.

U čl. 64. st. 2., 3. Zakona navodi se:

"Faktoring-društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: