Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sustavi za otkrivanje propuštanja fluoriranih stakleničkih plinova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne instalira sustave za otkrivanje propuštanja za uređaje koji sadržavaju 500 tona ekvivalenta CO2 ili više fluoriranih stakleničkih plinova u skladu s čl. 5. st. 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006.
U čl. 5. st. 1. i 2. Uredbe (EU) br. 517/2014 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!