Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sustavni dio sustava za dojavu požara

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj korisnik, ako dokumentaciju o sustavu za dojavu požara ne pohranjuje u blizini centrale za dojavu požara sukladno čl. 32. st. 1. Pravilnika o sustavima za dojavu požara.
U čl. 32. st. 1. Pravilnika navodi se:
"Sastavni dio sustava za dojavu požara čine:
1. plan sustava za dojavu požara,
2. plan uzbunjivanja,
3. knjiga održavanja i
4. upute za rukovanje i održavanje

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: