Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Tajnost radijskih komunikacija (elektroničke komunikacije)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako prekrši odredbe o tajnosti radijskih komunikacija iz čl. 101. st. 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
U čl. 101. st. 1. Zakona navodi se:
"Vlasniku ili korisniku radijske postaje zabranjeno je:
– neovlašteno doznati, upotrebljavati, objaviti ili proslijediti drugima sadržaj radijske poruke koja nije namijenjena javnosti,
– prenositi u nekodiranom obliku radijske poruke koje imaju obilježja tajnosti,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: