Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Tehničke mjere za zaštitu autorskog prava i srodnih prava

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako osujećuje tehničke mjere za zaštitu autorskog prava i srodnih prava suprotno čl. 175. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
U čl. 175. Zakona navodi se:
"Osujećivanje učinkovitih tehničkih mjera koje služe za zaštitu prava predviđenih ovim Zakonom predstavlja povredu tog prava osim ako ovim Zakonom nije drukčije posebno određeno.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: