Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Tehnika »in vitro« (sjeme i sadni materijal)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako dobavljač iz čl. 7. st. 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (dalje: Zakona) ne vodi pisanu evidenciju o kupnji, prodaji i isporuci sadnog materijala sukladno čl. 33. st. 5. Zakona.

U čl. 33. st. 5. Zakona navodi se:

"Posebne uvjete proizvodnje sadnog materijala tehnikom »in vitro«, propisat će ministar."

U čl. 7. st. 2. Zakna navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: