Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Temeljna analiza poslovanja (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne postupa sukladno čl. 54. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 54. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan primjenjivati odgovarajući, dokumentirani i redovito ažurirani postupak temeljite analize poslovanja prilikom ulaganja imovine AIF-a, u skladu s investicijskom strategijom, ciljevima i profilom rizičnosti AIF-a.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!