Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Transakcije kreditnog transfera i izravnog terećenja (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga ako ne izvršava kreditne transfere u skladu s čl. 5. st. 1. i 2. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009.
U čl. 5. st. 1., 2. Uredbe (EZ) br. 260/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: