Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Transparentnost središnje druge ugovorne strane

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj član središnje druge ugovorne strane ako  javno ne objavi cijene i naknade za usluge koje obavlja u skladu sa čl. 38. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje; Uredbe (EU) br. 648/2012).

U čl. 38. Uredbe (EU) br. 648/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!