Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Trgovanje udjelima AIF-a osnovanih u RH bez odobrenja (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako u RH trguje udjelima AIF-a osnovanih u RH bez odobrenja suprotno čl. 183. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 183. Zakona navodi se:

"Udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj osnovanih u Republici Hrvatskoj mogu trgovati:

1. UAIF koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!