Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako primjenjuje visinu trošarine na pivo propisanu sukladno čl. 66.b Zakona o trošarinama (dalje; Zakona) bez ishođenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare ili protivno drugim uvjetima propisanim Zakonom ili prava ili obveze iz odobrenja iz čl. 66.c Zakona prenese na drugu osobu suprotno čl. 66.a, čl. 66.b i čl. 66.c Zakona.
U čl. 66.a Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: