Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

UAIF iz RH koji trguje udjelima AIF-a iz treće države (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako kao UAIF iz RH trguje udjelima AIF-a iz treće države u drugoj članici suprotno čl. 154. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 154. Zakona navodi se:

"UAIF iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države kojima upravlja, u drugoj državi članici, dužan je za svaki takav AIF Agenciji dostaviti obavijest.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!