Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Učinak konverzije kredita (kreditne institucije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ili vjerovnik pravna osoba iz čl. 357.a st. 5. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) ako ne utvrdi učinak konverzije na način propisan u čl. 357.c st. 1. t. 8. Zakona.

U čl. 357.c st. 1. t. 8. Zakona navodi se:

"Konverzija kredita podrazumijeva konverziju radi promjene valute odnosno valutne klauzule u kojoj je denominiran i izračunava se na način da se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: