Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Učinci odobrenja za rad (vrijednosni papiri)

Središnji depozitorij vrijednosnih papira kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom ako bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ima udjel u pravnoj osobi čije djelatnosti nisu ograničene na pružanje usluga navedenih u odjeljcima A i B Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: