Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Učlanjivanje u Hrvatsku ljekarničku komoru (ljekarništvo)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj magistar farmacije ako se ne učlani u Komoru, a obavljanjem ljekarničke djelatnosti radi na području RH na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite protivno čl. 33. st. 1. Zakona o ljekarništvu. 

U čl. 33. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: