Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Udovoljavanje kriterijima sigurnosti hrane (higijena i mikrobiološki kriteriji za hranu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da hrana kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije za vrijeme svoga roka trajanja udovoljava kriterijima sigurnosti iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!