Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Udovoljavanje zahtjevima higijene (higijena i mikrobiološki kriteriji)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga I. Dijela A Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004.o higijeni hrane (dalje: Uredbe (EZ) br. 852/2004) u skladu s čl. 3. i čl. 4. st. 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

U čl. 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!