Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ugovaranje transakcija mirovinskog društva (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako ugovori transakcije koje su protivne odredbama čl. 165. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 165. Zakona navodi se:

"Mirovinskom društvu je zabranjeno ugovaranje transakcija u svoje ime i za račun fonda, s članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva.

U slučaju ugovaranja transakcija za račun fonda u kojima su suprotne strane:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!