Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ugovor o članstvu u EKO bilančnoj grupi (obnovljivi izvori energije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je elektroenergetski subjekt ako kao povlašteni proizvođač električne energije čija priključna snaga proizvodnog postrojenja ili proizvodnih jedinica za koja je sklopljen ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta električne energije prelazi 30 kW, ne sklopi ugovor o članstvu u EKO bilančnoj grupi s operatorom tržišta električne energije u roku sukladno čl. 52. st.  3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: