Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ugovor o delegiranju poslova (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne postupi u skladu s odredbama čl. 65. st. 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 65. st. 5. Zakona navodi se:

"Ugovor iz stavka 3. ovoga članka ne može stupiti na snagu ako:

a) UAIF, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, o istome nije prethodno obavijestio Agenciju,

b) UAIF, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nije ishodio suglasnost Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!