Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad (radni odnosi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac ako s osobom koja se stručno osposobljava za rad ne sklopi ugovor u pisanom obliku sukladno čl. 59. st. 5. Zakona o radu.

U čl. 59. st. 5. Zakona navodi se:

"Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad mora se sklopiti u pisanom obliku."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: