Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uklanjanje robe s mjesta na kojem je podnesena carini bez dozvole carinskog tijela (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako bez dozvole carinskog tijela ukloni ili pokuša ukloniti podnesenu robu carini s mjesta na kojem je bila podnesena suprotno čl. 139. st. 7. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.
U čl. 139. st. 7. Uredbe (EU) br. 952/2013 navodi se:
"Roba koja je podnesena carini ne uklanja se s mjesta na kojem je bila podnesena bez dozvole carinskih tijela."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: