Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uključivanje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji pri uključivanju u promet postupi suprotno odredbama čl. 45. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 45. st. 2. Zakona navodi se:

"Vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obvezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!