Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ulaganje uplaćenih sredstva za izdavanje udjela (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako uplaćena sredstva za izdavanje udjela ulaže suprotno čl. 98. st. 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 98. st. 5. Zakona navodi se:

"Uplaćena sredstva iz stavka 3. ovoga članka UAIF smije ulagati tek nakon što ulagatelj bude upisan u registar udjela, osim ako iz pravila AIF-a i prospekta, kada je to primjenjivo, ili propisa koji uređuju pojedini oblik AIF-a ne proizlazi drugačije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!