Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upis preoblikovanja društva (trgovačka društva)

Prekršaj čini osoba ako ne podnese prijavu za upis preoblikovanja društva u sudski registar sukladno čl. 573., 576., 577. Zakona o trgovačkim društvima.

U čl. 573. Zakona navodi se:

"Nakon što se donese odluka o preoblikovanju, javno trgovačko društvo podnosi registarskome sudu prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar. 

Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar prilažu se: 

1. odluka o preoblikovanju, 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: